Zwijgend spreidt de nacht zijn kleed over woud en dreven….