Het komt er op neer, dat als ik iets niet aankan, of meen dat niet te kunnen, ik verdwijn.